Projekti

Laba ziņa Mārupes BMX sporta parka apmeklētājiem!

Ir uzsākta projekta “Publiskās ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā” realizācija. Projekta mērķis labiekārtot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietu, pavadot laiku, aktīvi, veselīgi un droši. Parka teritorijā ir pieejamas dažādas sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes, tāpēc ir nepieciešama publiskās ēkas izveide, kas nodrošinātu parkā pieejamo aktivitāšu informatīvā un tehniskā atbalsta pieejamību. Publiskā ēka tiks izveidota 2019. gada maijā, nodrošinot būtisku pienesumu aktīvās atpūtas parka aktivitāšu pilnveidošanai. Publiskās ēkas izveide dos iespēju sarīkot vairāk sporta turnīrus un sacensības.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts tiks īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai publisko finansējumu 45 000 EUR apmērā. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Teitorijas sakopšanu, uzturēšanu un ilgtspējas nodrošināšanu veic biedrība "Mārupes BMX klubs" no piesaistītajiem līdzekļiem, brīvprātīgā darba veidā un sadarbībā ar Mārupes novada Domi.

Projekta pabeigšanas fāzē tiks rīkota svinīga atklāšana, uz kuru tiks aicināti “Pierīgas partnerības” teritorijas novadu iedzīvotāji, atbalstītāji un citi interesenti.

Vairāk informācijas par projektu “Publiskās ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā” un projekta īstenotājiem www.bmxmarupe.lv. Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.

uz augšu

Mūsu atbalstītāji

pa kreisi
pa labi

© Copyright 2002-2014 Mārupes BMX klubs All rights reserved.